Εγκατάσταση παλιρροιογράφου Valeport TideMaster με Radar VRS20

Η JGC εγκατέστησε στο νέο μώλο Δραπετσώνας, για λογαριασμό της ΤΕΚΑΛ ΑΕ,
ψηφιακό παλιρροιογράφο RADAR VRS-20 της Valeport.
Η στάθμη της θάλασσας (μαρέα) είναι πλέον διαθέσιμη για τα πλωτά της κατασκευαστικής εταιρείας που εκτελούν εργασίες στην περιοχή.
Ο αισθητήρας Radar VRS-20 συνδυάζεται με το καταγραφικό TideMaster της Valeport,
το οποίο επιτρέπει τη διάθεση των μετρήσεων στάθμης της θάλασσας σε πραγματικό χρόνο,
είτε την καταχώρηση των αρχείων μετρήσεων για περαιτέρω ανάλυση.